Załącznik 1 - opłaty

Opłaty za użytkowanie PhilanetAuction

 1. PhilanetAuction pobiera następujące opłaty za:
  1. abonament;
  2. wyróżnione aukcje;
  3. nowe aukcje;
  4. kalendarz;
  5. mailing;
  6. inne zgłaszane przez zainteresowanych.
 2. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek odtowarów i usług, tj. VAT).
 3. PhilanetAuction może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach serwisu np. reklama produktów na stronie głównej. W ramach powyższej usługi wysokość opłat ustalana jest indywidualnie.
 4. Opłaty dotyczą wyłącznie Domów aukcyjnych
 5. Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.
 6. Dom Aukcyjny otrzyma fakturę VAT wysłaną pod wskazany adres drogą elektroniczną i listowną rozliczaną po każdej operacji finansowej.
 7. Serwis PhilanetAuction zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat.
 8. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 9. Abonament, to podstawowa i cykliczna opłata wnoszona przez Dom Aukcyjny. Abonament pobierany jest każdorazowo z tytułu rozpoczęcia kolejnego 3, 6 lub 12 miesięcznego okresu świadczenia usług serwisu. Opłacenie abonamentu powoduje, że Dom Aukcyjny może w pełni korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez serwis. Dom Aukcyjny posiada jedną możliwość 3 miesięcznego okresu testowego.
 10. Wyróżnione Aukcje. Wybierając tą funkcję, Dom Aukcyjny posiada możliwość wyboru okresu czasu na, który decyduje się by jego aukcja była wyróżniona. Aukcja wyróżniona ukazuje się na stronie głównej, pod banerem głównym serwisu i pozwala na wyświetlenie: nazwy domu aukcyjnego, zdjęcia głównego aukcji, tytułu danej aukcji, czasu rozpoczęcia i zakończenia aukcji, a także opisu danej aukcji.
 11. Nowe Aukcje. Wybierając funkcję, Dom Aukcyjny posiada możliwość wyboru okresu czasu na, który decyduje się by jego aukcja była wyróżniona. Aukcja wyróżniona ukazuje się na stronie głównej, pod banerem głównym serwisu i pozwala na wyświetlenie: nazwy domu aukcyjnego, zdjęcia głównego aukcji, tytułu danej aukcji, czasu rozpoczęcia i zakończenia aukcji, a także opisu danej aukcji.
 12. Kalendarz. Wybierając funkcję, Dom Aukcyjny posiada możliwość wyboru okresu czasu na, który decyduje się by jego aukcja była widoczna w kalendarzu. Aukcja ukazuje się w kalendarzu na stronie głównej, pod banerem głównym serwisu i pozwala na wyświetlenie okresu trwania danej aukcji wraz z jego szczegółami. Wykupienie miejsca w kalendarzu powoduje, iż serwis pokazuje informacje o danej aukcji na głównej stronie umieszczoną pod kalendarzem pod hasłem: Najbliższe wydarzenia.
 13. Mailing. Mailing to wiadomość reklamowa wysyłana do użytkowników PhilanetAuction i Kolekcjon, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu reklam. Prowadzona przez nas wysyłka mailingu jest zgodna z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. 2002.144.1204). PhilanetAuction oferuje trzy rodzaje Mailingu: a) Mailing z linkiem i opisemb) Mailing ze zdjęciem i opisemc) Mailing z linkiem i ze zdjęciem oraz opisem
 14. PhilanetAuction oferuje również specjalne miejsce na stronie głównej. Reklamę w największym i najbardziej dynamicznie pracującym elemencie jakim jest„Baner główny"o wymiarach 1620 x 580 px, a także „Baner boczny prawy"o rozmiarach szerokość 400 px,który statycznie jest widoczny w czasie ekspozycji strony głównej. Opracowanie graficzne jednego lub drugiego slajdu leży po stronie klienta(po uwzględnieniu właściwych podanych parametrów slajdów co do szerokości i wysokości oraz tematyki) materiały graficzne w formacie (*.jpg, *.png, itd...) przesyłają Państwo do nas na adres:contact@philanetauction.com.
  Istnieje również możliwość wymianybarterowej. Dodatkowo istnieje możliwość wpisania adresu internetowego tzw. URL-a, który to będzie przekierowywał użytkownika do strony wskazanej pod danym adresem.

OPŁATY:

1) abonament:

 • pierwsze 3 miesiące po rejestracji - darmowe
 • 150 $ - 3 miesiące
 • 300 $ - 6 miesięcy
 • 500 $ - 12 miesięcy

2) wyróżnione aukcje:

 •  10 $ - za dzień

3) nowe aukcje:

 • 5 $ - za dzień

4) kalendarz:

 • 2 $ - per day

5) mailing:

 • 100 $ - mailing z linkiem + opis
 • 150 $ - mailing ze zdjęciem + opis
 • 200 $ - mailing z linkiem + zdjęcie + opis

6) banery na stronie głównej:

 • Czas emisji - koszty + opcja dodatkowa:

BANER GŁÓWNY

 • 100 $ - Kampania tygodniowa + adres URL 10 % - opcja
 • 250 $ - Kampania dwutygodniowa + adres URL 10 % - opcja
 • 500 $ - Kampania miesięczna+ adres URL 10 % - opcja

BANER BOCZNY

 • 50 $ - Kampania tygodniowa + adres URL 10 % - opcja
 • 150 $ - Kampania dwutygodniowa + adres URL 10 % - opcja
 • 300 $ - Kampania miesięczna+ adres URL 10 % - opcja

                                                                                                                                          WRÓĆ